หล่อสร้างเรื่อง! ภาพนี้ของพัคโบกอม ทำสาว ๆ อีกทั้งเอเชียต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกัน