เอ็มจีเอ็ม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ได้รับสถานะ CDP A-List