Alchemy of Souls พาร์ท 2 แง้มเคมี ‘อีแจอุค – โกยุนจอง’ การเจอกันของ ‘นักซู’ ที่ความทรงจำหายไป กับ ‘จางอุค’ ที่รู้สึกตัวจากความตาย